top of page

Modüler Cihaz

Biolumi-8000_düzenlendi.png

Biolumi 8000

Örnek İşleme Modülü
• Bir defada 280 örnek yükleme
• 4 kanal, yüksek hız yükleme • STAT Kanalı

 

Elektrolit Modülü
• 1000 test / saat
• Çalışma esnasında sürekli yükleme reaktifi
• Çift kanallı, yüksek hız
• Reaktif bilgisi, anlık tanıma için RFID etiketi

 

Biyokimya Modülü
• 1600 test / saat
• 90 reaktif konumu, sürekli yükleme
• Nano malzeme ile cilalandırılmış 2 bağımsız kürek karıştırıcısı
• Su banyosu, sabit ve doğru sıcaklık kontrolü: 37 ° C ± 0.1 ° C
• Holografik konkavlık düz alan ızgaralı, arka Spektroskopi teknolojisi
• 340nm-800nm ​​dalga boyu aralığı, aynı anda 16 dalga boyunu algılama

 

İmmunoassay Modülü
• Enzim içermeyen flaş kemilüminesans
• Ayırma için Nano manyetik mikroplar
• 280 test / saat
• 25 reaktif konumu, sürekli yükleme
• Reaktif bilgisi, anlık tanıma için RFID etiketi
• 100’den fazla parametre
• Master eğrisini ayarlamak için 2 nokta kalibrasyonu, Maksimum kalibrasyon kararlılığı: 4 hafta

 

Kombinasyon
• Güçlü ve esnek kombinasyon seçenekleri, maksimum 4 biyokimya veya 4 İmmunoassay modülü birlikte kullanılabilir.

bottom of page